Praktijkinformatie

BIG-registratienummer M. Vlugter, gezondheidszorgpsycholoog: 59914886825
AGB-code praktijk : 94-059109,
AGB-code M.Vlugter : 94-011294
KvK nr : 54156238
IBAN nr: NL69ABNA0218204213
BTW nr: 175823881B01

drs. M. Vlugter is:
Registered EuroPsy Psychologist EFPA
Gerechtelijk Deskundige LRGD
Cogmed
Coach
Supervisor Kind & Jeugd NIP: 204587
Dyslexiedeskundige/hoofdbehandelaar Dyslexie
Geregistreerd Remedial Teacher LBRT

Waar wij ons aan houden:
• het Kwaliteitsstatuut GGZ 2017
• de Beroepscode voor psychologen 2015
• de Algemene Standaard Testgebruik 2010
• de WGBO - Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
• onze Algemene- en Betalings voorwaarden

Wij zijn aangesloten bij :
NIP Nederlands Instituut voor Psychologen - supervisorenbestand K & J
SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
NKD Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
NVN Nederlandse Vereniging Neuropsychologie
SAN Society of Applied Neuroscience
LRGD Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen

Praktijk Neurortho
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
info@neurortho.nl