Praktijk Neurortho

De naam "Neurortho" geeft aan dat wij werken op het grensvlak van
de neuropsychologie en de orthodidactiek/orthopedagogiek en
daarmee ook op het snijvlak van gezondheidszorg en onderwijs.

De "o" in het midden staat symbool voor onze hersenen en voor de omgeving, die tesamen ons uiteindelijk gedrag bepalen.

Praktijk Neurortho is als kleinschalige, particuliere praktijk in 2003 opgericht door Marieke Vlugter, toen enkel nog werkzaam als orthopedagoog, met specialisatie onderwijsleerproblematiek. In 2008 behaalde zij tevens een master in de klinische neuropsychologie, waarna het aanbod zich uitbreidde en de praktijk onder de naam Neurortho werd voortgezet op de huidige locatie.

Recent, in december 2016, is de Jeugdafdeling van Praktijk Neurortho overgenomen en afgesplitst.
Vanaf 2017 houdt Marieke Vlugter zich voornamelijk bezig met neuropsychologische problematiek en - oplossingen bij volwassenen en met supervisie/coaching van Kinder- en Jeugdpsychologen.
De praktijk van Marieke Vlugter zal verder gaan onder de naam Neuro-psy, medisch expertisebureau.

Praktijk Neurortho
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
info@neurortho.nl