Neuro-psy

Neuro-psy is het neuropsychologisch expertisebureau van Marieke Vlugter.

Bij Neuro-psy kan iedereen terecht die een deskundig, onafhankelijk en objectief neuropsychologisch onderzoek (NPO) wil naar de aard, ernst, oorzaak en betekenis van neuropsychologische klachten.

Typisch neuropsychologische klachten hebben betrekking op : concentratie, geheugen, woordvinding, reactiesnelheid, waarneming, uitvoering, belastbaarheid, vermoeidheid e.d.

Een neuro-psycholoog is gespecialiseerd in de relatie tussen hersenen en gedrag en houdt zich specifiek bezig met de vraag of iemands gedrag(sverandering) verklaard kan worden door het disfunctioneren van zijn/haar hersenen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, ziekte of aangeboren afwijking. 

De neuropsycholoog onderzoekt de werking van de hersenen aan de hand van testen, waarbij het gaat om vragen als : hoe verloopt de informatieverwerking; wijkt er iets af, is het aannemelijk dat een proces of functie gestoord of beschadigd is, wat is daar de meest waarschijnlijke oorzaak van, wat betekent dat voor iemands dagelijks leven (werk) en... wat kan iemand doen om zijn klachten te verminderen ?

Op grond van het scoreprofiel worden de subjectief ervaren klachten geobjectiveerd. 

Praktijk Neurortho
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
info@neuro-psy.nl