Aanmelden

U kunt aanmelden door een email te sturen naar: info@neurortho.nl  
Of, als u wilt aanmelden voor een neuro-psy expertiseonderzoek: info@neuro-psy.nl
Geef daarin aan wie u wilt aanmelden (naam, geb.datum) en waarom.

Wij nemen binnen enkele uren contact met u op en bespreken mogelijkheden, kosten en vergoeding.
Wanneer u akkoord bent, maken we afspraken en ontvangt u ons online toestemmings- en intakeformulier

Na retournering van het formulier is de aanmelding definitief en start het traject.

Let op:
Jeugdigen tot 16 jaar, kunnen alleen worden aangemeld met een schriftelijke akkoordverklaring van alle gezagdragende ouder(s) en/of voogd(en); de wet (WGBO) ziet mensen vanaf 16 jaar als volwassen.
Vanaf die leeftijd communiceren wij in principe uitsluitend direct met- en over de aangemelde persoon.

Praktijk Neurortho
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
info@neurortho.nl