GGZ

Wij bieden (neuro)psychologische en orthopedagogische/orthodidactische hulp in brede zin en maken daarbij gebruik van onze kennis en ervaringen als neuropsycholoog, orthopedagoog en orthodidacticus.
De basis voor goede zorg ligt in een gedegen diagnostiek: weten en snappen waarom iemand zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt, is, naast motivatie, de belangrijkste stap op weg naar snelle verbetering.

Per 1 januari 2017 is de (vergoede) Jeugdzorg van Praktijk Neurortho overgedragen aan drs. Mariken de Wolf.
Mariken zet de jeugdzorg voort in haar eigen praktijk: www.neurortho-jeugd.nl

Heeft uw vraag specifiek betrekking op neuropsychologische diagnostiek/advisering, bijvoorbeeld na een hersenkneuzing, hesenschudding of hersenziekte en wilt u weten wat daar de gevolgen van zijn, kunt u ook contact opnemen met drs. Marieke Vlugter: info@neurortho.nl

Medische Expertises

Naast reguliere gezondheidszorg met als doel iemands klachten te verhelpen, verrichten wij ook medische expertises met als doel iemands mentale geschiktheid of belastbaarheid te beoordelen: www.neuro-psy.nl

Praktijk Neurortho
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
info@neurortho.nl