Welkom !

Praktijk Neurortho is gevestigd in gezondheidscentrum Het MECK
(Medisch Expertise Centrum de Kempen) te Veldhoven.

In onze praktijk zien wij zowel kinderen/jongeren, als volwassenen/ouderen.
Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek en advisering van neuropsychologische-
en orthopedagogische/orthodidactische vraagstukken.

U kunt bij ons terecht met vragen over intelligentie, leerproblemen (o.a. dyslexie), gedragsproblemen, niet aangeboren hersenletsel, belastbaarheid e.d.

Wij hebben contracten voor psychologische Basiszorg (BGGZ) met alle grote Zorgverzekeraars en met een groot aantal gemeenten in de regio, ook voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

Tevens verrichten wij neuropsychologische expertises in opdracht van een Derde, zoals: arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, het UWV, rechtbanken, advocatenbureaus, werkgevers e.d.

Wij zijn objectief, onafhankelijk en werken vraaggestuurd, efficiënt en met passie en plezier !

Praktijk Neurortho
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
info@neurortho.nl